Emas adalah perhiasan bagi wanita dan rata-rata wanita menyukai emas. Ramai yang membeli barang kemas sama ada untuk dipakai seharian atau disimpan sebagai pelaburan. Ada yang memajaknya untuk mendapatkan duit bagi tujuan pelaburan. Apakah barang kemas itu masih perlu dibayar zakat?

Soalan: Baru-baru ini saya ada terdengar daripada satu ceramah, bahawa orang yang menggadaikan emas perhiasan mereka di ar-rahnu atau pajak gadai Islam juga wajib membayar zakatnya. Benarkah begitu? Bukankah apabila digadai, maka seseorang itu sudah tiada hak milik atas emas perhiasan berkenaan. Mohon penjelasan ustaz.

Sucikan Harta Dengan Zakat

Jawapan: Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan keampunan dan maghfirah-Nya ke atas kita semua, disebabkan kesungguhan kita untuk mendalami ilmu Allah SWT khususnya dalam bab mensucikan harta kita daripada milikan orang lain dengan menunaikan zakat ke atasnya.

Mudah-mudahan, jawapan yang diberikan ini mampu memberikan pencerahan terhadap isu emas perhiasan yang digadaikan di pajak gadai Islam, yang hari ini sudah menjadi suatu yang popular dalam kalangan umat Islam.

Allah SWT menjelaskan di dalam surah al-Ma’arij (70) ayat 24 dan 25: “Dan orang-orang (yang menentukan bahagian) pada hartanya menjadi hak yang termaklum (bagi golongan tertentu); (iaitu) bagi orang-orang miskin yang meminta-minta dan yang menahan dirinya (daripada meminta-minta).”

Masih Ada Hak Golongan Asnaf

Maka, umumnya di dalam harta kekayaan kita walau di manapun ia berada, di dalamnya masih ada hak bagi kalangan asnaf yang memerlukan.

Namun begitu, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, maka ada baiknya bagi kita menelusuri dahulu beberapa definisi perkataan yang berkait rapat dengan pergadaian dalam Islam, yang mungkin sebelum ini difahami secara tidak tepat oleh sebahagian orang awam.

Emas Dipajak

Pertama, apakah makna ar-rahnu? Ar-Rahnu bermaksud, suatu kontrak yang menjadikan sesuatu barang atau harta sebagai cagaran untuk menjamin pelunasan sesuatu hutang. Dalam kontrak ini, penggadai menyediakan cagaran untuk mendapatkan pinjaman daripada pegadai (pihak yang memberikan hutang).

Mengikut syarak, cagaran hendaklah diserahkan oleh penggadai kepada pegadai. Cagaran akan dijual oleh pegadai untuk melunaskan hutang sekiranya hutang itu gagal dibayar oleh penggadai setelah tamat tempoh. Kemudahan ini membolehkan penggadai memperoleh pinjaman kecemasan, pinjaman perniagaan dan pinjaman untuk pembelian input. Perkataan yang sinonim bagi rahnu ialah gadaian. (Rujuk Pusat Rujukan Persuratan Melayu oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, http://prpm.dbp.gov.my)

IKLAN

Emas Tanpa Caj Bayaran Tinggi

Keduanya, apakah tujuan ar-rahnu ini diwujudkan? Ya, institusi pajak gadai Islam atau ar-rahnu ini ditubuhkan dengan konsep rahnu dan qardul hasan, iaitu untuk memberikan pinjaman secara yang baik di sisi syarak dan tidak menindas.

Fungsi awal penubuhannya adalah untuk mengatasi masalah caj kadar bunga tinggi yang dikenakan oleh pajak gadai konvensional di samping mengelakkan riba (yang menjadikan keseluruhan transaksi adalah haram dan berdosa). (Ibid)

Emas Digadai Di Kedai Pajak Gadai Islam, Masihkah Perlu Bayar Zakat?Emas Sebagai Cagaran

Oleh itu, dalam bahasa orang awam yang lebih mudah difahami oleh kita, ar-rahnu adalah suatu kaedah baki kita untuk meminjam wang dari sesebuah institusi yang menawarkan pinjaman yang halal, dengan cara kita mestilah meletakkan suatu cagaran (biasanya emas perhiasan) demi membolehkan kita mendapat pinjaman berkenaan.

Apabila kita gagal atau tidak mahu membayar kembali wang yang dipinjam daripada institusi berkenaan, maka mereka akan mencairkan (menjual) barangan yang kita cagarkan, dan mereka akan mengambil jumlah yang dihutangkan kepada kita berserta dengan upah simpanan barangan (atau apa-apa servis perkhidmatan yang sesuai) dan lebihan daripadanya, akan diserahkan kembali kepada orang yang meminjam (penggadai).

Jadi, perbezaan ar-rahnu dengan pembiayaan peribadi di bank ialah, dalam pembiayaan peribadi tiada cagaran; dan dalam ar-rahnu, ada cagarannya. Baiklah, saya juga ingin menarik perhatian di sini, bahawa dalam konteks membuat hutang di ar-rahnu, ada dua kondisi yang perlu diperhatikan.

Baca artikel lain di sini:

IKLAN

Harga Emas Makin Meroket, Cagar Kemudian Beli Emas Baru Lebih Untung

Cara Kira Zakat Emas, Pakai Atau Simpan Yang Melebihi Berat

Jangan lupa follow MINGGUAN WANITA di instagram

Kerana Terdesak, Tak Wajib Zakat

Pertama, orang yang memang terdesak atas sesuatu keperluan, maka dia pun membuat pinjaman di ar-rahnu, emas perhiasannya dicagarkan dan sepanjang tempoh emas itu di dalam simpanan ar-rahnu, dia tidak mampu mengambilnya kembali kerana memang dia tidak mempunyai wang, maka di sini dia tidak mempunyai satu syarat wajib zakat, iaitu sempurna milik. Maka, tidak wajiblah dia berzakat atas emas yang disimpan di ar-rahnu itu.

Begitu juga, wang yang didapati hasil pinjaman itu juga, tidaklah wajib dikeluarkan zakat pendapatan ke atasnya, kerana wang itu memang diperlukannya untuk tujuan kehidupannya yang terdesak. Ini kerana, mengikut fatwa zakat pendapatan di Selangor (tahun 2010), wang hasil pinjaman juga wajib dizakatkan, kecuali ia sudah mempunyai keperluan khusus, misalnya untuk tujuan perubatan dan sebagainya.

Wajib Jika Untuk Disimpan Saja

Kedua, orang yang membuat hutang di ar-rahnu dalam kondisi dia sebenarnya kaya dan tidak memerlukan wang atau bukan dalam keadaan kecemasan, sebaliknya dia menggunakan ar-rahnu sebagai tempat untuk menyimpan emas perhiasannya dengan selamat dan sengaja membiarkannya tanpa ditebus, agar apabila genap setahun disimpan, maka semasa itu harga emas mungkin sudah naik dan dia pun mendapat untung atas emas perhiasannya yang digadaikannya.

IKLAN

Maka, dalam konteks ini, dia sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menebus, tetapi sengaja enggan menebus, maka hakikatnya dia mempunyai syarat sempurna milik, maka wajiblah ke atasnya mengeluarkan zakat ke atas emas perhiasan yang disimpan di pihak pegadai (ar-rahnu). Andai dia membiarkan hingga setahun, dan selepas itu dicairkan, dan pihak pegadai memberikan untung kepadanya, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat ke atas keuntungan berkenaan. Begitu juga, wang pinjaman yang dia perolehi dari pihak ar-rahnu itu juga, hendaklah dikeluarkan zakat ke atasnya sebanyak 2.5 peratus (sebagai zakat pendapatan), kerana dia mendapatkannya bukan untuk tujuan tertentu yang terdesak seperti dalam kes yang pertama.

Lihat Tujuan Cagaran

Maka, apa yang penting adalah, kita perlu melihat kepada dua kondisi di atas, iaitu adakah orang yang melakukan hutang di ar-rahnu itu adalah mereka yang dalam kesempitan kewangan, yakni mereka terpaksa berhutang demi mendapatkan wang dengan kadar segera dan dengan itu, mereka pun dapat segera melunasi keperluan-keperluan yang berbangkit dengan segera juga; ataupun mereka yang bergadai dengan maksud menjadikan ar-rahnu sebagai satu tempat melabur demi mencari keuntungan berganda di masa hadapan? Sudah pastilah natijahnya adalah berbeza.

Kesimpulannya, wajib zakat jika digadai demi pelaburan semata-mata (mencari keuntungan) dan tidak wajib zakat jika digadai atas keperluan terdesak dan kecemasan.Wallahuallam.

Nota: Walau bagaimanapun, pandangan di atas (yakni tidak dikenakan zakat jika digadai atas keadaan terdesak) adalah suatu yang dikhilafkan oleh kalangan fuqaha. Menurut ketetapan fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Selangor tahun 2013, emas perhiasan yang digadaikan (walaupun atas alasan terdesak), masih wajib dizakatkan, yakni dikenakan zakat ke atas baki emas perhiasan yang masih menjadi milik sempurna pengadai.

Ini kerana, pihak ar-rahnu hanya akan memberikan hutang sekadar 70 peratus dari nilai emas perhiasan, maka baki 30 peratus itu masih milik sempurna pegadai dan wajib dizakatkan (setelah mengambil kira kos upah simpan dan sebagainya) dan hal ini boleh dirujuk dalam Kitab Majmu’ Syarh al-Muhazzab karya Imam Abu Zakariyya bin Syaraf al-Nawawi , Jilid 5/316.

FORMULANYA:

Baki emas di ar-Rahnu X Harga emas semasa – Upah simpan di ar-Rahnu = Nilai emas yang dimiliki .

Di Selangor, mulai 2017 difatwakan gabungan harta nisab emas dengan syarat haul, maka hasilnya = nilai emas dimiliki di ar-Rahnu + emas perhiasan melebihi uruf + emas bukan perhiasan + wang simpanan + pelaburan = Baki jika mencapai nisab x 2.5% = zakat. Wallahuallam.

Sumber:: Disediakan oleh Ustaz Hamizul Abdul Hamid, Ketua Jabatan Sekretariat Dakwah, Lembaga Zakat Selangor (MAIS), juga kolumnis di dalam majalah Mingguan Wanita.

Lubuk konten tentang inspirasi, rumah tangga dan macam-macam lagi,
MINGGUAN WANITA kini di seeNI, download seeNI sekarang!

KLIK DI SEENI