[mo_oauth_login]

Home Aspirasi Rumah Tangga: Jodoh Aturan Keluarga

Aspirasi Rumah Tangga: Jodoh Aturan Keluarga

Bersama Prof. Madya Dr. Noor Azniza Ishak, Dekan Pusat Pengajian Psikologi Gunaan Universiti Utara Malaysia UUM, mengupas tentang kebaikan perkahwinan yang diaturkan keluarga. Juga bersama Puan Norsham Khair, berkongsi pengalaman tentang kemanisan berumah tangga yang disatukan oleh keluarganya.Video Berkaitan