Zakat merupakan kewajipan Rukun Islam ketiga. Zakat secara ringkasnya adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Tujuan disyariatkan berzakat adalah mengagihkan sebahagian kecil kekayaan daripada golongan yang berada kepada golongan yang kurang berada. Secara tidak langsung dapat membersihkan dan menyuburkan harta pengeluar zakat.

Ramai mak ayah sedar bahawa kewajipan menunaikan zakat. Namun seringkali terlupa, terlepas pandang mahupun mengambil ringan bahawa harta dan duit simpanan anak-anak juga dituntut kewajipan itu jika memenuhi syarat wajib zakat.

Perlu tahu, sebenarnya anak-anak juga perlu menunaikan zakat sekiranya jumlah simpanan harta yang dimiliki telah melebihi jumlah nisab.Simpanan melebihi nilai nisab perlu membayar zakat mengikut kadar sebanyak 2.5 peratus sahaja.

Kewajipan Bergantung Harta Dimiliki

Ini kerana syarat wajib zakat tidak menetapkan syarat baligh atau berkaitan umur. Syarat wajib zakat mestilah Islam, merdeka, memiliki harta dan cukup haul, iaitu tempoh setahun serta sampai kepada nisab atau paras minimum yang menentukan kewajipan zakat itu dikeluarkan.

Berdasarkan syarat-syarat wajib ini, cukup jelas bahawa kewajipan menunaikan zakat bergantung kepada nilai mencukupi HARTA yang dimiliki dan bukannya kepada peringkat usia atau kewarasan pemilik harta (akil baligh atau mukallaf).

Ini bermaksud tidak kira sesiapa termasuk bayi, kanak-kanak, anak yatim piatu, Orang Kelainan Upaya (OKU) bukan mukallaf, hatta mak ayah dan ahli keluarga yang sudah uzur, nyanyuk, gila dan tidak lagi mampu menguruskan harta mereka sendiri sekalipun ia tetap tertakluk kepada tuntutan mengeluarkan zakat.

IKLAN

Maka ia menjadi tanggungjawab penjaga, wali  mahupun ketua setiap keluarga membantu menunaikan kewajipan ini di bawah tanggungan mereka.

Kempen Zakat@Family

Atas kesedaran tersebut, Lembaga Zakat Selangor (LZS) telah melaksanakan inisiatif dakwah kempen Zakat@Family yang melibatkan ketua keluarga, penjaga atau wali di bawah tanggungan mereka.

Kempen ini dilaksanakan bagi memupuk kesedaran kepada pihak terlibat memastikan tanggungjawab masing-masing dalam memastikan taksiran dan pembayaran zakat ke atas setiap individu di bawah tanggungan dan jagaan mereka dilaksanakan dengan sebaiknya.

IKLAN

Di samping itu, langkah tersebut juga bagi memastikan setiap individu dalam sebuah keluarga Muslim di Selangor dapat menunaikan kewajipan berzakat ke atas harta yang mereka miliki selaras dengan kewajipan zakat yang bergantung kepada harta dimiliki dan bukannya kepada status usia atau kewarasan pemilik harta (akil baligh atau mukallaf).

Contohnya, walaupun  masih usia kanak-kanak, namun telah mempunyai wang simpanan melebihi nisab, mereka telah layak menunaikan zakat.Namun mungkin penjaga tidak tahu berkaitan hal ini, maka kewajipan berzakat kanak-kanak tersebut masih tidak selesai.

Oleh itu, penjaga perlu memastikan pembayaran zakat diselesaikan untuk diri sendiri, pasangan, tanggungan atau individu di bawah jagaan mereka setelah mengetahui kelayakan dan jumlah pembayaran bagi setiap pihak terlibat.

IKLAN

Melalui pelaksanaan kempen itu, LZS berharap dapat mendidik umat Islam di negeri ini untuk menunaikan ibadah zakat, sekali gus memastikan kewajipan mereka yang di bawah tanggungan mereka selesai.

Penting! Simpanan Harta Anak Cukup Nisab, Mak Ayah Kena Keluarkan Zakat

Untuk rujukan berkaitan perkara ini boleh layari portal rasmi Lembaga Zakat Selangor di https://www.zakatselangor.com.my/kempenzakatfamily/

Portal www.zakatselangor.com.my